Nav nozīmes no kurienes Tu nāc, bet svarīgi uz kurieni Tu ej!

Tautas dejas bērniem


 

Nodarbību galvenais mērķis ir: apgūt latviešu tautas dejas pamatus, kā arī iepazīt kustību teātra iespējas, apgūstot latviešu tautas dejas pamatsoļus un satvērienus. Izmantojot dažāda veida atribūtiku, caur iztēles kustībām tiks izzinātas sava ķermeņa iespējas un veicināta spēja sadarboties ar citiem vienaudžiem.

Nodarbībās tiek attīstīta ritma izjūta un kustību koordinācija, tiek trenēta uzmanība un koncentrēšanās spējas.

Vecuma grupas: 2 – 3 gadu vecu bērni (bez vecākiem) 3 - 4 gadu veci bērni 5 - 6 gadus veci bērni 6-10 gadus veci bērni