Nav nozīmes no kurienes Tu nāc, bet svarīgi uz kurieni Tu ej!

Elīna Lūse


 

“Es nevaru mūzikas garu iedomāties mītam kur citur kā mīlestībā.”

/ Rihards Vāgners/


Šodien vairāki mūzikas pedagogi meklē citu ceļu kā aizsniegt skolēnus ar mesidžu, ka mūzika nav bubulis no kā jābaidās un jānošķiras no citiem, ja neesi papildus to mācījies, ja neesi dziedājis kopš bērnības, ja neko nesaproti no teorijas. Viena no skolotājām, Elīna Lūse, cenšas savā pedagoģiskajā darbībā mūziku apgūt caur rotaļnodarbībām kopā ar audzēkņiem un viņu vecākiem, pielietojot visus mūzikas izteiksmes sarežģītos līdzekļus ļoti vienkāršā un saprotamā formātā. Elīna savu darbību balsta uz pedagoga un komponista Karla Orfa radoši pedagoģiskajām idejām.


Nodarbību galvenais mērķis ir:

caur mūzikas spēlēm un rotaļām pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar bērniem un viņu ģimenēm, izmantojot visas muzikālās darbības – dziedāšanu, ritma spēli, mūzikas klausīšanos un aktīvu kustību. Nodarbības struktūra: Grupā 4 līdz 6 ģimenes (ar brāļiem, māsām, abiem vai vienu vecāku, arī vecvecākiem) Pēc izvēles! Kopīga dziesmu dziedāšana Vienkārši apgūstamu ritma instrumentu spēle Rotaļas un spēles Mūzikas klausīšanās Domu kartes Kustības un rotaļdejas Sadraudzība Smiekli Tēja un cepumiņi pēc labi padarīta darba 🙂