Nav nozīmes no kurienes Tu nāc, bet svarīgi uz kurieni Tu ej!

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Radošā studija atrodas Lāčplēša ielā 60, Rīgā, 4 stāvā.
2. Iestājoties studijā tiek parakstīts uzņemšanas iesniegums, kas apstiprina, ka audzēknis ir studijas biedrs.
3. Katram audzēknim jāveic biedru naudas iemaksa par tekošo mēnesi (uz priekšu) līdz katra mēneša 12.datumam, pārskaitot to uz biedrības kontu.
4. Ja maksājums tiek kavēts 30 kalendārās dienas, audzēknis tiek atskaitīts no studijas.
5. Slimošanas vai citu kavēšanas iemeslu dēļ studijas ikmēneša maksa netiek atcelta, jo tiek saglabāta audzēkņa vieta studijā.
6. Reizi pusgadā jāapmeklē studijas organizētās sapulces.
7. Studijas telpās jālieto maiņas apavi.
8. Studijas audzēkņiem jāievēro personiskās higiēnas normas.
9. Saudzīgi izturēties pret studijas īpašumu - tehniku, aprīkojumu un interjeru.
10. Administriācija neuzņemās atbildību par jūsu personīgajām mantām studijas telpās.
11. Cienīt studijas radošos draugus/pasniedzējus un audzēkņus.
12. Atrodoties studijas telpās ievērot klususmu, kārtību un pieklājības normas.
13. Sekot līdzi informācijai studijas mājas lapā lsradosastudija.lv un uz informācijas stenda studijas telpās.
14. Aicinam studijas audzēkņus uz nodarbībām ierasties 15 minūtes pirms to sākuma, ievērojot nodarbību laikus.
15. Katra audzēkņa nodarbību apmeklējums/kavējums tiek fiksēts nodarbību žūrnālā pie radošā drauga/pasniedzēja.
16. Neierašanās gadījumā uz nodarbību brīdināt, paziņojot par to - sūtot sms uz pasniedzēja tālruni ne vēlāk kā līdz nodarbības dienas plkst.12:00.
17. Kavētās nodarbības netiek atstrādātas, izņemot ja vienojas personīgi ar pasniedzēju.
18. Vienas vai vairāku nodarbību neapmeklēšana neatbrīvo audzēkni no ikmēneša dalības maksas.
19. Nodarbību palīglīdzekļus (fonogrammas, deju čības, koncerta tērpus un pārējos palīglīdzekļus, ko iesaka pasniedzēji) jānodrošina audzēknim.
20. Dalības maksas konkursos un festivālos sedz audzēkņi.
21. Uz studijas koncertiem un pasākumiem ierasties savlaicīgi, pēc pasniedzēja norādījumiem.
22. Studija nodrošina audzēkņus ar mācību telpām, profesionāliem pasniedzējiem, inovatīvām apmācības metodēm.
23. Studija saviem čaklākiem audzēkņiem dos iespēju uzstāties koncertos, labdarības pasākumos, koncertuzvedumos un starptautiskās pieredzes apmaiņas programmās.
24. Ikvienam audzēknim tiek dota iespēja apmeklēt studijas radošos vakarus un meistarklases.