Nav nozīmes no kurienes Tu nāc, bet svarīgi uz kurieni Tu ej!

Individuālās vokālās nodarbības


 

Nodarbībās bērni apgūst vokālās prasmes: stāju, elpošanu, dikciju, balss higienu, attīsta melodisko dzirdi, balss un dzirdes koordināciju. Dziedāšana ir bērnu muzikālās darbības pamatveids, kas bērniem ir vistuvākais un vissaprotamākais muzicēšanas veids, jo cilvēka balss skanējumu bērns uztver labāk par jebkuru instrumentālu mūziku.


Dziedāšana iedarbojas pozitīvi uz bērna psihi, smadzeņu darbību un ķermeni. Dziedāšanas laikā uz smadzenēm tiek sūtītas labvēlīgas vibrācijas – tā ir kā masāža, kas bagātina organismu ar skābekli (plaušās ieplūst vairāk gaisa). Dziedot tiek attīstīts runas centrs, kas atrodas kreisajā smadzeņu puslodē (kreiļiem – labajā), tāpēc dziedāšana veicina runas un valodas attīstību, paplašina bērnu vārdu krājumu, nostiprina balss aparātu, koordinē balss un dzirdes orgānu darbību, attīstot muzikālo dzirdi, regulē un padziļina elpu.


Dziedāšana bagātina bērna personību, attīsta psihiskos procesus: uzmanību, atmiņu, domāšanu, iztēli. Tā bagātina bērna emocionālo pasauli, veicinot pozitīvo emociju rašanos, sekmē ētikso un estētikso bērna uztveri.


Dziedot individuāli bērns apgūst ne tikai vokālās prasmes, bet iemācās paļauties uz sevi un būt pastāvīgs, mācās uzstāties un parādīt sevi, tādā veidā paaugstinot arī savu pašapziņu, bet dziedot ansamblī, pie visa iepriekš minētā, bērns mācās arī sadarboties ar citiem un draudzēties, apgūst sociālās prasmes.