Nav nozīmes no kurienes Tu nāc, bet svarīgi uz kurieni Tu ej!

Muzikāli radošās nodarbības ģimenēm


 

Nodarbību galvenais mērķis ir: caur mūzikas spēlēm un rotaļām pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar bērniem un viņu ģimenēm, izmantojot visas muzikālās darbības – dziedāšanu, ritma spēli, mūzikas klausīšanos un aktīvu kustību.


Dziedāšana attīsta muzikālo dzirdi un tādējādi arī dzirdes uztveri, bet, attīstoties tai, savukārt attīstās dzirdes atmiņa, kas ir vēl nozīmīgāka. Dziedot vingrinās elpošanas, balss, dzirdes un redzes orgāni. Caur vingrināšanu tie attīstās tādā kārtā top spējīgāki, pilnīgāki kalpot savam uzdevumam. Dziedāšana nekavē, bet veicina indivīda attīstību.


Nodarbības struktūra: - Grupā 4 līdz 6 ģimenes (ar brāļiem, māsām, abiem vai vienu vecāku, arī vecvecākiem) Pēc izvēles! - Kopīga dziesmu dziedāšana; - Vienkārši apgūstamu ritma instrumentu spēle; - Rotaļas un spēles; - Mūzikas klausīšanās ; - Domu kartes; - Kustības un rotaļdejas; - Sadraudzība; - Smiekli. Vecuma grupas: 2-6 gadus veci bērni.