Nav nozīmes no kurienes Tu nāc, bet svarīgi uz kurieni Tu ej!

Santa Zaula


 

Mans ceļš mūzikā iesākās Valkas mūzikas skolā, apgūstot kokles spēli, kuru vēlāk pilnveidoju Jelgavas mūzikas koledžā, iegūstot kokles skolotāja diplomu (1997.g). Tad studijas turpināju Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, iegūstot pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju (2002.g).


Mans pamatdarbs jau 15 gadus ir saistīts ar pedagoģiju, esmu mūzikas skolotāja pirmsskolā.


Mūzikas terapeita izglītību apguvu Rīgas Stradiņa universitātē (2011.g), iegūstot profesionālo maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācijā ar specializāciju mūzikas terapijā.


Vaļasprieki: komponēt dziesmas bērniem adīt, šūt un citādi radoši darboties kalnu slēpošana ezotērika Kursi: Muzikāli ritmisko kustību apguves aspekti pirmsskolā (2014) Teatrālās darbības organizēšana pirmsskolas pedagoģiskajā procesā (2013) Elementārā muzicēšana un improvizācija (2012.; 2013) Teātra pedagoģijas pielietošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vispārējo un muzikāli radošo spēju attīstīšanā (2011) Meistarklases: Improvisation in the choir (2013) Sing for fun – withot scores (2013)