Nav nozīmes no kurienes Tu nāc, bet svarīgi uz kurieni Tu ej!

Monta Ābele


 

Latviešu tautas deju dejotāja ar 30 gadu pieredzi. Pamati tika ielikti jau no 3 gadu vecuma TDA ZELTA SIETIŅŠ Baibas Šteinas vadībā. Vēlāk dejotājas gaitas turpināju TDA ROTAĻA.

Šobrīd tiek iegūta izglītība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Deju un ritmikas skolotājas specialitātē.

Pirms sešiem gadiem sāku mācīt pirmsskolas vecuma bērniem latviešu tautas dejas pamatus un sapratu, ka tas ir mans sirds darbs, jo arī mana mamma ir bijusi deju kolektīva vadītāja. Ar bērniem strādāt ir liels gandarījums, jo pakāpeniski var redzēt izaugsmi un prieks rodas pats no sevis gan dejotājiem, gan vecākiem un arī skolotājiem.

Pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem manā vadībā apgūs latviešu tautas dejas pamatus, kā arī iepazīsim kustību teātra iespējas, izmantojot dažāda veida atribūtiku.


Grupiņas:
2 – 3 gadu vecu bērni (bez vecākiem)
3 – 4 gadu veci bērni
5 – 6 gadus veci bērni
Vienu reizi nedēļā: otrdienās
Nodarbībās meitenēm būs vajadzīgi vienotas krāsas svārciņi. Visiem kājās dejošanas čības.