Kā digitalizācija ietekmē advokātu darbu?

Digitalizācija un elektroniskie dokumenti šobrīd ietekmē pilnīgi visas nozares, arī juristi un advokāti nav nekāds izņēmums – daudzas lietas tiek kārtotas attālināti, izmantojot interneta sniegtās priekšrocības.

Citāds ikdienas darbs

Advokātu birojos mainījusies pat ikdienas darba kārtība. Ja agrāk ar katru klientu pirms sadarbības notika klātienes tikšanās, tad šobrīd nelielos jautājumos iespējams vienoties pat nesatiekoties, bet izmantojot telefona zvanu vai e-pastu. Tā notiek arī starptautiskā sadarbība – puses dokumentus paraksta un nosūta elektroniski.

Līdz ar to mūsdienu advokātam ir labi jāpārzina tehnoloģijas, jo dažādas aplikācijas un programmas nepieciešamas ne tikai komunikācijā ar klientiem, bet arī ikdienas darbā, šķirojot pierādījumus, ātri pārlūkojot likumus, parakstot līgumus utt.

Nereti arī pašas biroju komandas strādā attālināti un savstarpēji ikdienā sazinās vien ar tiešsaistes platformu palīdzību.

Jauna tiesāšanās

Arī tiesvedībās notiek izmaiņas. Ir atsevišķas sēdes, kuras tiek organizētas online režīmā, pusēm atrodoties katrai sev tīkamā vietā, bet pie datora ekrāna.

Tāpat advokāti šķetina jautājumus par dažādas elektroniskas informācijas, piemēram, e-pasta vēstuļu vai īsziņu sarakstes izmantošanu tiesā par pierādījumiem. Kas var un kas nevar būt pierādījums?

Dažkārt tiek domāts arī par to, vai mēs varētu nonākt situācijās, kurās tiesa tiek lemta ar mākslīgā intelekta palīdzību un advokāta vai tiesneša dalība nemaz nebūtu nepieciešama. Pašlaik gan eksperti sliecas, ka tāds laiks nepienāks, jo tiesās netiek vērā ņemti tikai fakti un dati, te būtiska nozīme ir arī emocijām, grimasēm un citām cilvēciskām izpausmēm.

Bez tehnoloģijām neiztikt

Tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī klienti atzīst šo biroju par vienu no mūsdienīgākajiem Baltijā – http://www.talsuvestis.lv/2022/02/11/klienti-atzist-ellex-par-lideri-baltija/. Nekas neapstājas. Uzņēmums nemitīgi interesējas par jaunākajām un efektīvākajām darba iespējām.