>> Rozenberga pašvērtējuma skala

 

APGALVOJUMS
Pilnībā piekrītu Piekrītu Nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu
1. Es uzskatu, ka esmu pilnībā līdzvērtīgs /-a pārējiem cilvēkiem.
2. Es uzskatu, ka man ir daudz labu īpašību.
3. Es uzskatu, ka kopumā man ir nosliece uz kļūdām un izgāšanos dažādās dzīves situācijās.
4. Es varu izdarīt lietas tikpat labi kā citi cilvēki.
5. Es uzskatu, ka man nav nekā daudz, ar ko lepoties.
6. Man ir pozitīva attieksme pret sevi.
7. Kopumā esmu apmierināts /-a ar sevi.
8. Es gribētu, lai man būtu vairāk cieņas pret sevi.
9. Reizēm es jūtos nelietderīgs /-a.
10. Brīžiem man šķiet, ka es it nekam nederu.

 

Tavs rezultāts Rozenberga pašvērtējuma skalā ir: .

Rezultāts tiek aprēķināts sekojoši:

 • - Par apgalvojumiem 1, 2, 4, 6 , un 7:
  Pilnībā piekrītu = 3
  Piekrītu = 2
  Nepiekrītu = 1
  Pilnībā nepiekrītu = 0
 • - Par apgalvojumiem 3, 5, 8, 9,un 10 (apgalvojumi, kas ir pretēji):
  Pilnībā piekrītu = 0
  Piekrītu = 1
  Nepiekrītu = 2
  Pilnībā nepiekrītu = 3

Skalas diapazons ir no 0 līdz 30 punktiem. Rezultāts starp 15 līdz 25 punktiem ir normas robežās, savukārt, rezultāts, kas zemāks par 15 punktiem, liecina par zemu pašvērtējumu.